KALİTE

HasTavuk; tüm üretim bölümlerinde ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun altyapı ve uygulamalar ile üretimini gerçekleştirmektedir. HasTavuk, alınacak koruyucu tedbirlerin,  kalite üzerine olumlu sonuç verdiğini bilir. Biyogüvenlik tedbirlerini  tüm süreçlerinde uygular, uygulamalarını  da  uluslararası kalite standartlarına göre kontrol eder ve güvence altına alır. 

Tüm ürünlerin kaliteli üretilmesi, var olan kalitenin daha da artarak sürekli olmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı ve yeni fikirler ortaya koymayı kendine amaç edinmiştir. HasTavuk; üretim sahasında ve müşteri üretim sahalarında koruyucu hekimliği yaygınlaştırmak, daha az sorunla maliyetleri azaltarak kaliteli ürünler üretilmesini sağlamak amacındadır.